Проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ПЕРШИЙ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОФІНАНС» І КОМПАНІЯ» на виконання ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності з метою призначення для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПТ «ЛОМБАРД «ПЕРШИЙ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОФІНАНС» І КОМПАНІЯ».

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсній основі суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПТ «ЛОМБАРД «ПЕРШИЙ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОФІНАНС» І КОМПАНІЯ» (далі- Товариство) за 2021 рік.

  • Дата оголошення конкурсу — _17.12.2021 року.
  • Кінцевий строк приймання пропозицій — до _18_годин 00 хвилин _22.12.2021 року..
  • Дата проведення конкурсу — об  16 годині 00 хвилин  24.12.2021 року.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, які становлять суспільний інтерес».

Фінансова звітність та інша публічна інформація Товариства доступна на веб-сайті https://lombardpershy.com.ua, у розділі «Розкриття інформації»: РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ РАЗОМ З АУДИТОРСЬКИМ ЗВІТОМ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ ЇЇ ДОСТОВІРНІСТЬ.

За критеріями, визначеними Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Товариство відноситься до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Основним завданням з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства є перевірка суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону та міжнародних стандартів аудиту фінансової звітності Товариства, а саме:

  • звіт про фінансовий стан (баланс) на 31 грудня відповідного року;
  • звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід);
  • звіт про зміни у власному капіталі;
  • звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, і примітки до фінансової звітності, включаючи стислий опис суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України.
  • перевірка та підписання фінансової звітності за таксономією МСФЗ XBRL.

Детальна інформація щодо подання конкурсних пропозицій, умови їх подання, порядок повідомлення переможця викладені в Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства та Конкурсної документації про умови відбору на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового фінансового аудиту звітності Товариства, розміщених за посиланням https://lombardpershy.com.ua

Контактні особи:
Портна Наталія тел. +38 (067) 618 28 86